Това е блог на Европейски образователен проект "Ефикасен педагогически ресурс за активно учене" по програма Еразъм +. Проектът започна през септември 2016 година и ще се реализира в НУ"Свети Софроний Врачански" гр. Враца в продължение на три години. Дейностите се финансират с подкрепата на ЕК.

вторник, 30 май 2017 г.

Впечатления от обмен с ученици в Испания

Вяра, Радина и Венислав участваха в едноседмично обучение в  Испания и  споделиха с работещите по проекта класове вълнуващи истории  от гр. Севиля  и  от училището "Глория Фуертес" в гр. Дос Херманас. Те показаха снимки и дневниците  от своето пътуване. Споделиха първите си вълнения от срещата   с испанските семейства, разказаха какво ги е впечатлило и кое е по-различното в учебния процес, обогатиха знанията на присъстващите с историята на посетените от тях места по време на културната визита.


понеделник, 15 май 2017 г.

Ученици обединяват усилията си за по-чиста планета

В периода 8-14 май 2017 г., в гр. Дос Херманас, Испания, се проведе втората обучителна среща за споделяне на дейности и добри практики  по проект „Ефикасен педагогически ресурс за активно учене” по програма „Еразъм +“. НУ „Св. Софроний Врачански “ е партньор в проекта заедно с училища от Италия, Полша и Франция, Гваделупа. В организираните образователни дейности участваха учениците Вяра Гуновска от ІІ-г клас, Радина Петрова и Венислав Георгиев от ІІ-в клас  и учителите Светлана Пойчева и Лиляна Лазарова.

Сътрудничеството между партньорите е насочено към активното включване в изследователски ситуации по проблемите на  глобалното затопляне на Земята. Ученици и учители участваха в дискусии и учебни демонстрации на парниковия ефект върху живота на хората, растенията и животните. Интересни решения на проблема бяха демонстрирани и в местната транспортна организация TUSSAM – рециклиране на течния охладител след филтриране и повторна употреба, внедряване на електрически превозни средства и изграждане на пунктове за зареждане от слънчеви колектори, вентилационни системи и намаляване потреблението на газ.


Промените в климата, водещи до изчезването на много видове, ще ангажира младите хора да проучват  тези явления в своята страна и да дават предложения за решаването на глобалните проблеми.петък, 21 април 2017 г.

Виртуална среща на ученици

Днес г-жа Св. Пойчева и Антонио Ортегас, директор на испанското училище „Глория Фуертес“, гр. Дос Херманас, организираха  видеовръзка с най-активните участници в проектните дейности. В началото на м. май трима от тях ще участват в мобилността до Испания и ще учат в испанското училище. Целта на срещата бе учениците и техните семейства да се запознаят, да поговорят на английски език и да се опознаят преди да прекарат заедно една вълнуваща седмица.
четвъртък, 30 март 2017 г.

Какво дишаме?

Любознателните ученици от 3.б  и  ГЦОУД  1.а,б  класове бяха гости на информационния център на Регионалната инспекция по околната среда и водите в град Враца. Там експерти запознаха децата с един от основните компоненти на околната среда – атмосферния въздух. Наблегнаха върху причинителите на замърсяването му, начините за пречистване и значението му за живота на планетата. Разясниха и работата на РИОСВ по осъществяването на контрола върху неговото качество. Учениците видяха диспечерския пункт, в който постъпват данните от автоматичната измервателна станция. Разбраха, че данните се получават 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Проследиха диаграмно движението на въздушните маси, почасово над град Враца. Интерес предизвика газанализатора за измерване на концентрацията на озон в атмосферния въздух. Учениците разделиха естествените процеси на замърсяване от тези предизвикани от човешката дейност и стигнаха до извода, че за да запазим въздуха чист, трябва да се строят пречиствателни станции за изгорелите газове.
http://konkurent.bg/article/95141/vrachanski-uchenci-tursiat-resheniia-za-opazvane-na-prirodata

петък, 17 март 2017 г.

Наблюдение в метеопарка

Учениците от 2.в и 2.г класове посетиха метеорологичната станция,  която  представлява оградена открита площадка (метеопарк) с разположени метеорологичните прибори. Уредите за измерване на температурата и влажността на въздуха (сухи и мокри термометри) се поставят в специална метеорологична клетка. Тя ги предпазва от непосредственото въздействие на слънчевите лъчи и топлината излъчвана от земната повърхност, от силните ветрове и валежите. Клетката е дървена и стените й са жалузни. По този начин се осигурява добра вентилация и свободен достъп на въздуха до метеорологичните прибори. За да не се нагрява от Слънцето, клетката се боядисва с бяла боя, а за да не попадат преки слънчеви лъчи върху приборите, вратата й е обърната на север. Тъй като въздухът се нагрява главно от повърхността на почвата, нейното влияние се отстранява, като резервоарите на термометрите се поставят на височина 2 м.
Ветромерът е поставен на стълб с височина 10-12 м. По определен план, еднакъв за всички станции, се монтират дъждомерът, хелиографът (измерващ продължителността на слънчевото греене) и други прибори.В метеорологичните станции се измерва и температурата на почвата на различни дълбочини, като за целта се използват специални почвени термометри. Трябва да се знае, че по наблюденията само в една станция е невъзможно да се добие представа за състоянието на атмосферата над големи райони и да се проследят измененията на времето в тях. Ето защо още на Първия международен метеорологичен конгрес във Виена е било решено да се създаде мрежа от станции, която постепенно да обхване цялото земно кълбо. Днес тези станции са десетки хиляди и няма държава, която да не е изградила собствена метеорологична мрежа. Част от станциите са включени в международния обмен на метеорологична информация. за да бъдат сравними по между си, наблюденията във всички метеорологични станции по света трябва да се извършват по единна методика, с еднотипни и еднакво точни уреди, в строго определени часове, наречени срокове на наблюденията (по 4 или 8 пъти в денонощието), и без прекъсване в празничните дни. Особените атмосферни явления се следят непрекъснато и се записват тяхното начало, край и интензивност.


вторник, 28 февруари 2017 г.

Какво трябва да променим, за да спрем глобалното затопляне

Глобалното затопляне несъмнено е един от най-големите проблеми, с които се е сблъсквало човечеството досега и ни принуждава да търсим всевъзможни начини да му се противопоставим.  

Ето някои от идеите на учениците от 2-в и 2-г класове. 


петък, 24 февруари 2017 г.

Плакат „Глобално затопляне“

Събраните материали от проучването на учениците от 2.в клас бяха оформени в плакат от Венислав. Учениците от училището ще се запознаят с интересните текстове и картини, които онагледяват процеса. Теодор, Никола, Памела, Радина и Венислав ще представят плаката в работещите класове.