Това е блог на Европейски образователен проект "Ефикасен педагогически ресурс за активно учене" по програма Еразъм +. Проектът започна през септември 2016 година и ще се реализира в НУ"Свети Софроний Врачански" гр. Враца в продължение на три години. Дейностите се финансират с подкрепата на ЕК.

петък, 12 януари 2018 г.

Приятелски поздрав

Благодарим на нашите европейски приятели за красивите коледни картички и веселите поздрави в тях. В деня на откриването на българското европредседателство получихме поредното писмо с поздравителни картички.
вторник, 19 декември 2017 г.

Весели празници на всички европейски приятели


Работещите ученици по проект "Ефикасен педагогически ресурс за активно учене" подредиха своите коледни и новогодишни картички в изложба под надслов: "Весели празници на всички европейски приятели", след което ги изпратиха с писма до училищата в Испания, Италия, Полша и Гваделупа. събота, 9 декември 2017 г.

Транснационална среща в Италия

Eвропейски образователен проект „Ефикасни педагогически ресурси за активно учене”, по програма „Еразъм+“ проведе втора транснационална среща  в Марчелинара,  Италия от 28 ноември до 1 декември 2017 г.  В организацията на дейностите на втората година на проекта взеха участие г-жа Светлана Пойчева и Вера Николова, представители на екипа на проекта в НУ „Св. Софроний Врачански”.
Заедно с партньорите от Гваделупа, Италия, Испания и Полша се обсъдиха съвместните дейности през втората година на проекта. Презентираха се видео-продуктите на тема „Промените на климата в България” и „Влиянието на глобалното затопляне върху планините и горите”.  Предстои проучване на дърветата и защитените животни в нашия регион и организиране на конкурс за детски рисунки по темата. Най-интересните от тях ще участват в европейски календар на защитените животни.
 Учителите обмениха добри практики и полезен опит за включването в обучението на италианските ученици на проучвания, наблюдения и видеоконферентни срещи върху промените на климата. Учители и ученици участваха във вълнуваща  Skype среща със станцията Конкордия в Антарктида и разговор с международния екип, в който има и български участник.събота, 25 ноември 2017 г.

Горски парламент

   Продукт от третата сесия по европейския проект е обучителният филм, в който децата участват със своите изследователски предложения как да се спаси природата и да се спре унищожителната дейност на човека. След проучвателна дейност по темата, най-добрите предложения бяха включени в драматизацията „Горски парламент“.

Европейска седмица за намаляване на отпадъците

Насърчаването на действия за повишаване на осведомеността относно устойчивото управление на ресурсите и отпадъците е основната задача на тазгодишното отбелязване на седмицата за тяхното намаляване. Целта на действията  е да се промени поведението на европейските граждани по отношение на техните модели на потребление и навици за отпадъците. По този повод учениците от ГЦОУД 2 „а,б” класове участваха в забавно-познавателна викторина, организирана от Природен парк “Врачански Балкан”. В нея се наблегна върху познанията за околната среда и климата, за замърсяването й чрез уреди произвеждащи вредни емисии – СО2, но най-вече върху усведомеността за събирането и рециклирането на хартия, уреди, пластмаса, стъкло и др. Накрая децата превърнаха отпадъчни хартиени рола в застрашени от изчезване животни.
вторник, 21 ноември 2017 г.

„Никой не е толкова мъдър, че да няма какво да научи от природата”

Тези думи на Едгар Кейси и работата по проекта отведоха учениците от ГЦОУД 2 „а,б” класове в Природозащитен център „Натура”, гр. Враца. От любезните домакини децата получиха полезна информация за защитените територии на Природен парк „Врачански Балкан”. Обсъдиха парниковия ефект, замърсителите довеждащи до него, озоновата дупка, киселинните дъждове и др. Специално внимание се отдели на изчезващите животни и растения от местната флора и фауна, причинени от човешката дейност и глобалното затопляне.
петък, 10 ноември 2017 г.

Нашата електронна книга

Природата е всичко. Красивите природни пейзажи, морето, реките, езерата, планините, животните и чистият въздух – това са малкото от нещата, които имаме от нея.
Всеки заслужава да живее, учи и работи в чиста и здравословна среда, но човекът, при развитието на новите технологии, унищожава гори, убива животни, променя естествения път на реки, замърсява водите и въздуха с предприятията и заводите си. Това той прави, надявайки се, че ще живее по-добре. Заблуждава се, че в името на прогреса може да упражнява контрол над природата и забравя, че тя е общият дом на човечеството.